Gloppen kommune

Om Gloppen kommune

Gloppen er en kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane, og grenser til seks andre kommuner. I nord til Eid (over Nordfjord), i øst til Stryn, i sør til Jølster og Naustdal og i vest til Flora og Bremanger. Kommunen er naturlig delt i tre, med senteret Sandane, og bygdene Breim og Hyen. Kommunen består likevel av fem bygdesentra utenom Sandane: Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjella mot sør. Gloppen er Sogn og Fjordanes største landbrukskommune, og står for 10 % av fylkets melkeproduksjon. På Byrkjelo ligger Tine Meieriet Vest BA, som er en av kommunens største arbeidsplasser. Kommunen er en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. Ytterligere hjørnestensbedrifter er båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS. Befolkning 5 664 (2008)

Rekrutteringskalender

22DES
2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Fakta om Gloppen kommune

Bransjen(e) til Gloppen kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Steder hvor Gloppen kommune har avdelinger

Sogn og Fjordane
Gloppen

Yrker Gloppen kommune ansetter til

Estetiske fag, kunst- og musikk – Musikkterapaut Fiskeri-, husdyr- og landbruk – Øvrig - Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Hotell- og reiselivsfag – Kokk Informasjonsteknologi / informatikk – Teknisk Support IT / Helpdesk Jus – Jurist Matematikk og naturfag – Bioingeniør
Mediefag, bibliotekfag og journalistikk – Bibliotekar Medisin, odontologi, helse- og sosialfag – Fysioterapaut – Helsefagarbeider – Helsesekretær – Helsesøster – Hjemmehjelp – Lege – Miljøarbeider – Miljøterapeut – Sykepleier
– Vernepleier – Øvrig - Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Pedagogiske fag – Pedagog – Pedagogisk leder – Spesialpedagog Samfunnsfag, statsvitenskap, psykologi – Psykolog – Øvrig - Samfunnsfag, psykologi Teknologi, ingeniørfag og arkitektur – Driftsingeniør / Driftstekniker – Ingeniør - Gassteknologi
– Sivilingeniør / Ingeniør – Teknisk Sjef – Vaktmester / Driftstekniker – Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Undervisning, lærer- og lektorfag – Førskolelærer – Grunnskolelærer – Rektor – Studieinspektør (undervisningsinspektør, inspektør) – Øvrig - Lærer- og lektorutdanning Økonomi, marked og administrasjon – Administrasjonssekretær
– Daglig leder / Administrerende direktør – Konsul – Kundeservice / Servicemedarbeider – Prosjektleder (økonomi / marked) – Rådmann Øvrige / andre fagretninger – Brannkonstabel – Konsulent – Renholdsoperatør – Øvrig - Øvrige / andre yrker