8885 stillinger 62913 arbeidsgivere 25917 jobbsøkere
Logg inn Registrer

Orkla

orkla.jpg

Om Orkla

Orkla ASA er Nordens ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Orkla har også flere sterke posisjoner i India, Russland og Østerrike. I tillegg er forretningsområdet Orkla Food Ingredients en betydelig leverandør til det europeiske bakerimarkedet.

Utover merkevarer har Orkla fremdeles virksomhet innenfor eiendom, vannkraft og aluminium, i tillegg til finansielle investeringer.

Orkla er et kompetansedrevet konsern. De ansattes kompetanse har en viktig strategisk betydning for konsernet, og kompetansen forvaltes gjennom årlig kompetanseutvikling og langsiktig karriereutvikling.

Vi tilbyr våre medarbeidere blant annet følgende:

  • Godt forankret mål- og verdigrunnlag
  • Kompetansedrevet konsern med gode opplærings- og utviklingsmuligheter
  • Karrieremuligheter i et stort internt arbeidsmarked
  • Utfordringer i alle ledd av verdikjeden
  • Ledende markedsposisjoner i våre bransjer
  • Konkurransedyktige betingelser

Visjon

Utvikle mennesker - skape verdier

Antall ansatte

28.000

JOBBMULIGHETER

Young professionals er Orklas unge akademikere. Young professionals rekrutteres inn til viktige posisjoner i hele verdikjeden i våre virksomheter. I de første årene av karrieren opparbeider de seg et godt faglig nivå for videre ledelsesmessig og/ eller faglig utvikling.

Orkla har et internt arbeidsmarked hvor det fra konsernets side oppfordres til mobilitet mellom Orklas virksomheter for dyktige medarbeidere.

Les mer om Orkla på www.orkla.no

Internasjonale muligheter

Orkla jobber mye med å rekruttere interne medarbeidere til nøkkelposisjoner i konsernet. Vi er likevel alltid på jakt etter gode eksterne kandidater med relevant erfaing.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Brand Manager, Controller, Konsulent, Business Development, R&D, Driftsingeniør, Logistikkonsulent.

REKRUTTERER NYUTDANNEDE FRA

Sivil/master-nivå eller tilsvarende

Bachelor / masteroppgave

Kontakt våre datterselskaper direkte.

Opplæring for nyutdannede

Du får en god introduksjon og vil bli involvert i våre opplæringsprogrammer tidlig i karrieren bl.a. gjennom Orkla Academy.

Søknadsprosedyre

Vi tar imot søknader kontinuerlig. Legg inn din søknad via vår nettside.

Kontaktperson(er) evt. avdeling

Kontakt oss via nettsiden.

Adresse

Karenslyst allé 6, 0278 Oslo

Rekrutteringskalender

21APR
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Mer om Orkla