6494 stillinger 66778 arbeidsgivere 28705 jobbsøkere
Logg inn Registrer

KARRIEREMAGASIN

Velg temaside:
Nedre Eiker

Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger i Nedre Eiker kommune. Siden oppdateres mange ganger hver dag med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter.

Vår målsetting er å samle alt av informasjon som finnes om jobb og karriere i kommunen slik at jobbsøkere enklere kan få oversikten over alle mulighetene, og ikke bare et lite utvalg. 

Jobbmuligheter hos
13 arbeidsgivere
Arbeidsgivere Ledige stillinger Traineeordninger
Internships Artikler Yrker

INTERESSERT I JOBBMULIGHETER I
Nedre Eiker ?

Oppdater dine jobbønsker og CV slik at arbeidsgivere og headhuntere kan nå tak i deg.

START

Yrker, Nedre Eiker vis alle

Key Account Manager er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder.
Kundebehandlere (banktjenester) utfører arbeidsoppgaver innen innskudd, utlån, kredittrådgivning, betalingsformidling og lignende.
En controller, også kalt økonomiconsulent, er en økonom som har kontroll samt oversikt over en bedrifts regnskapsmessige aktiviteter.
En eiendomsmegler er lisensiert til enten å hjelpe både privatpersoner og bedrifter å selge eller leie ut en bolig, eller handle på vegne av andre for å forsøke å kjøpe eller leie bolig.
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m.
En informasjonskonsulent gjennomfører informasjonstiltak i en bedrift, og bruker sosiale medier, nettsider, brosjyrer og media for å frem budskapet.
Som servicemedarbeider skal du løse kundens problemer og dekke hans behov på en rask og effektiv måte.
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling.
Markedsanalytikere jobber med å analysere markedet for de produktene selskapet selger.
Markedssjefen har ansvaret for en markedsavdeling i en bedrift. I en markedsavdeling gjennomfører man målsettingene for produktene som bedriften produserer.
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.
Som produktutvikler jobber du med å forbedre forskjellige industrielle produkters kvalitet eller form, samt med å utvikle nye produkter.
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante betalinger.
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad.
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer.
Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber.