9053 stillinger 62913 arbeidsgivere 25887 jobbsøkere
Logg inn Registrer

Nedre Eiker

Velg temaside:

Jobbmuligheter hos
13 arbeidsgivere

Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger i Nedre Eiker kommune. Siden oppdateres mange ganger hver dag med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter.

Vår målsetting er å samle alt av informasjon som finnes om jobb og karriere i kommunen slik at jobbsøkere enklere kan få oversikten over alle mulighetene, og ikke bare et lite utvalg. 

For arbeidsgivere som ansetter kandidater i Nedre Eiker kommune tilbyr vi muligheten til å helt gratis publisere informasjon om jobbmuligheter og ledige stillinger (les mer).
Arbeidsgivere Ledige stillinger Internships Traineeordninger Artikler Yrker

INTERESSERT I JOBBMULIGHETER I
Nedre Eiker ?

Oppdater dine jobbønsker og CV slik at arbeidsgivere og headhuntere kan nå tak i deg.

START

Yrker, Nedre Eiker vis alle

Key Account Manager er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder.
Kundebehandlere (banktjenester) utfører arbeidsoppgaver innen innskudd, utlån, kredittrådgivning, betalingsformidling og lignende.
En controller, også kalt økonomiconsulent, er en økonom som har kontroll samt oversikt over en bedrifts regnskapsmessige aktiviteter.
En eiendomsmegler er lisensiert til enten å hjelpe både privatpersoner og bedrifter å selge eller leie ut en bolig, eller handle på vegne av andre for å forsøke å kjøpe eller leie bolig.
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m.
En informasjonskonsulent gjennomfører informasjonstiltak i en bedrift, og bruker sosiale medier, nettsider, brosjyrer og media for å frem budskapet.
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark, presentasjon, databaser, Internett, e-post og annet elektronisk samarbeid.
En kundekonsulent arbeider med å kommunisere mellom en bedrift og bedriftens kunder.
Som servicemedarbeider skal du løse kundens problemer og dekke hans behov på en rask og effektiv måte.
Markedsanalytikere jobber med å analysere markedet for de produktene selskapet selger.
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.
Som produktutvikler jobber du med å forbedre forskjellige industrielle produkters kvalitet eller form, samt med å utvikle nye produkter.
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante betalinger.
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad.
Produkter og tjenester selges over alt i privat- og bedriftsmarkedet. Salgsledelse og personlig salg er derfor nøkkelen til enhver bedrifts suksess.
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
Arbeidsoppgavene til en statistiker består ofte i å delta i en analyseprosess, fra å gi råd til hvordan data bør samles inn, til å utføre selve analysen og tolke resultatene etterpå.
Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.