Du må logge inn for å få tilgang til alle våre tjenester og eksklusivt innhold. Dette er gratis.

Vaktoperatør vegtrafikksentralen – Statens Vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.
Les mer om Statens Vegvesen

Vaktoperatør vegtrafikksentralen

 
Søknadsfrist: 19.02.2012
Tiltredelse: Etter avtale
Antall stillinger: 1
Stillingstype: Fast ansettelse, Heltid

Om stillingen

Vegtrafikksentralen (VTS) sør er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. VTS har blant annet ansvar for trafikkovervåking og styring av veger og tunneler i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark Aust og Vest Agder fylker) og et regionalt ansvar for trafikantinformasjon, herunder telefontjenesten på tlf 175.

Vi søker etter en Vaktoperatør i 100 % stilling. VTS er operativ døgnet rundt alle dager i året og operatørene går i turnusarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

* Trafikkovervåking og styring/regulering av tunneler/vegnett ved akutte hendelser/ planlagt vedlikehold
* Styre tekniske installasjoner langs veg og i tunneler
* Håndtere tekniske alarmer
* Samarbeid med nødetater, entreprenører - hyppig kontakt med media
* Trafikkovervåking og styring, bla fjelloverganger
* Motta, bearbeide og registrere meldinger om forhold på/langs vegnettet, informere via tlf.nr. 175, internett, radiostasjoner og andre media
* Beslutningsstøtte for vegvedlikehold.
* Tidvis høyt aktivitetsnivå og derav en hektisk arbeidssituasjon må påregnes.

Kvalifiksjonskrav:

* Relevant utdanning på høgskolenivå, minimum 2 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
* Handlekraftig, gode stressmestringsevner
* Datateknisk forståelse
* Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
* Miljø og sikkerhetsbevisst
* God på samarbeid og kommunikasjon
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
* Engelsk - for bl. a å håndtere nødtelefoner

Vi kan tilby:

* Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk - det utbetales lønn for skiftarbeid
* Faglige og menneskelige utfordringer, moderne arbeidsutstyr og godt arbeidsmiljø.
* Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Jan Vidar Myrland på telefonnummer 916 00 646.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne Sted: Porsgrunn For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: Serviceboks 723
4808 ARENDALSøknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen

Du kan lagre denne stillingen i en personlig liste
Lagre stillingen i liste

Notater

Du kan legge til et personlig notat (kun synlig for deg)
Legg til notat

Abonner på tilsvarende stillinger

Vi sender deg stillinger som dette automatisk (basert på Yrke(r), Fagområde og Sted i annonsen. Du kan justere kriteriene.
Opprett nytt Lagret søk

Abonner på stillinger fra Statens Vegvesen

Rekrutteringskalender

30JAN
3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
31JAN
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
01FEB
7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
02FEB
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
04FEB
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Fakta om Statens Vegvesen

Yrker Statens Vegvesen ansetter til

Estetiske fag, kunst- og musikk – Grafisk designer Fiskeri-, husdyr- og landbruk – Landbrukskonsulent – Miljøvernrådgiver / miljøvernkonsulent – Naturforvalter – Øvrig - Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Historie, religion, idéfag – Arkeolog – Etnolog – Øvrig - Historie, religion og idéfag Hotell- og reiselivsfag – Kjøkkensjef Informasjonsteknologi / informatikk – Databasekonsulent / Databaseutvikler – Dataingeniør – IKT-servicemedarbeider – Infrastruktur-arkitekt – Integrasjonsarkitekt – IT - Driftskonsulent – IT-ansvarlig / IT-sjef – IT-arkitekt – IT-konsulent – Kvalitetssikrer / Qa Ingeniør – Løsningsansvarlig – Programmerer Java – Prosjektleder (IT) – Sikkerhetskonsulent IT – Systemarkitekt – Systemkonsulent – Systemutvikler – Teknisk Support IT / Helpdesk – Webadministrator / Webmaster – Webdesigner/Webutvikler
– Øvrig - Informasjonsteknologi og informatikk Jus – Førstekonsulent – Jurist – Øvrig - Jus Matematikk og naturfag – Biolog – Geofysiker – Geograf – Geolog – Laborant – Matematiker – Miljøvernleder – Naturgeograf – Øvrig - Matematikk og naturfag Mediefag, bibliotekfag og journalistikk – Arkivar – Bibliotekar – Redaktør – Øvrig - Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Medisin, odontologi, helse- og sosialfag – Fysioterapaut – Lege – Øvrig - Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Pedagogiske fag – Trafikklærer – Øvrig - Pedagogiske fag Samfunnsfag, statsvitenskap, psykologi – Samfunnsgeograf – Statsviter – Øvrig - Samfunnsfag, psykologi Teknologi, ingeniørfag og arkitektur – Anleggsleder / Byggleder – Arealplanlegger
– Arkitekt / Sivilarkitekt – Automatiker – Automatiseringsingeniør – Avdelingsingeniør – Bilmekaniker – Byggingeniør – Driftsingeniør / Driftstekniker – Elektriker – Feltingeniør – Forsker innen tekniske fag – Geotekniker – Industrimekaniker – Ingeniør - Elektro – Ingeniør - Gassteknologi – Ingeniør - HMS – Ingeniør - Marinteknikk – Ingeniør - Maskin / Mekanikk – Ingeniør - VVS – Ingeniør: Elkraft – Ingeniør: VA – Ingeniørgeolog – Inspektør – Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur – Kommunaltekniker – Kvalitetsleder – Landmåler / Kartograf – Landskapsarkitekt – Landskapsingeniør – Materialteknolog – Miljørådgiver / Miljøkonsulent – Montør / Vikler – Murer – Planlegger – Prosjektingeniør
– Prosjektleder (teknologi / ingeniør) – Rørlegger – Sikkerhetsingeniør – Sivilingeniør / Ingeniør – Teknisk tegner / konstruktør – Telekommunikasjonsmontør – Trainee - ingeniør/teknisk – Tømrer – Vaktmester / Driftstekniker – Vedlikeholdsingeniør – Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Undervisning, lærer- og lektorfag – Doktorgradstipendiat – Rektor – Studieinspektør (undervisningsinspektør, inspektør) – Øvrig - Lærer- og lektorutdanning Økonomi, marked og administrasjon – Account manager / Key Account manager – Administrasjonssekretær – Autorisert regnskapsfører / Regnskapsfører – Butikkmedarbeider / Butikkselger – Controller – Daglig leder / Administrerende direktør – Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver – Informasjonskonsulent – Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider – Internship / praksisplass: Økonomi, marked og administrasjon – Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver – Konsul – Konsulent: Strategi / Ledelse – Kontormedarbeider – Kundekonsulent / kunderådgiver – Kundeservice / Servicemedarbeider – Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
– Logistikkoperatør – Logistikksjef / Supply Chain Manager – Lønn og personalmedarbeider – Markedsanalytiker / Markedsforsker – Markedsfører / Markedskoordinator – Personalsjef / personalleder / HR-ansvarlig – Porteføljeforvalter / aksjeforvalter – Prosjektleder – Prosjektleder (økonomi / marked) – Prosjektøkonom – Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent – Revisor / Statsautorisert Revisor – Saksbehandler – Salgsmedarbeider / Selger / Salgskonsulent – Samfunnsøkonom – Sekretær / Managment Assistant – Sentralbord / Resepsjonsmedarbeider – Siviløkonom – Statistiker – Toppleder i offentlig administrasjon – Transportøkonom – Økonom – Økonomikonsulent – Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon Øvrige / andre fagretninger – Konsulent – Renholdsoperatør – Sjåfør – Stipendiat – Vekter – Øvrig - Øvrige / andre yrker