Du må logge inn for å få tilgang til alle våre tjenester og eksklusivt innhold. Dette er gratis.

FØRSTEKONSULENT – Oslo Kommune

.
Les mer om Oslo Kommune

FØRSTEKONSULENT

 
Søknadsfrist: 24.02.2012
Tiltredelse: Etter avtale
Antall stillinger: 1
Stillingstype: Fast ansettelse, Deltid

Om stillingen


Utlysningsnummer: 0172946
Beskrivelse: Vil du være med på å starte en ny rehabiliterngsavdeling i Oslo

Som en del av Samhandlingsarena Aker skal det åpnes en rehabiliteringsavdeling i lokalene på gamle Aker sykehus. Avdelingen skal drives av Sykehjemsetaten (Sye) i Oslo kommune. Målet med avdelingen er å gi aktuelle pasientgrupper et rehabiliteringstilbud i skjæringsfeltet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som fører til redusert antall sykehusinnleggelser og redusert liggetid på sykehus. Spesialisthelsetjenesten vil også etablere rehabiliteringsaktivitet i nærliggende lokaler, og dette gir oss unike muligheter til å utvikle fagfeltet i tett samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Kvalifikasjoner:
Beherske de vanligste IKT-verktøy (word/excel/intranett/internett/e-post), NLP 2000, PRK, PRS, NLP e-søknad. Det er en fordel om du kjenner til verktøyet Gerica.
God økonomi- og regnskapsforståelse.
Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende krav i nasjonal norskprøve 3.

Arbeidsoppgaver:
Delta i avdelingens plan- og utviklingsarbeid
Delta i avdelingens budsjettarbeid og økonomioppfølging
Ansvar for enklere personaladministrative oppgaver, blant annet: utlysning av ledige stillinger og behandle innkomne søknader, ajourføring av hjemmelsregisteret, gjøre søk i lønns- og personalsystemet
Diverse administrative og merkantile oppgaver, blant annet: internfakturering og behandling av innkomne fakturaer i Agresso, resepsjons- og sentralbordoppgaver, postmottak, mottak og fordeling av innkommet post, ansvar for pasient-/ og personalarkiv, ansvar for å føre pasientregnskap, ansvar for å føre diverse statistikker
Være førstelinje brukerstøtte: PRK- og helpdeskoppgaver, kvalitetslosen, MinGat

Vi kan tilby den rette søkeren faglige utfordringer i et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø.

NB: Vi behandler kun søknader som sendes på vårt elektroniske søknadsskjema. Stillingen lyses ut med forbehold om at den godkjennes i MBU.

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Kontakt: Robert Bergheim, Telefon: 95080883
Kontakt: Anne Berger Sørli, Telefon: 90049801
Lønn: Lønnstrinn 35
Adresse: 0101 OSLO


Web: www.ledigestillinger.oslo.kommune.no/

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen

Du kan lagre denne stillingen i en personlig liste
Lagre stillingen i liste

Notater

Du kan legge til et personlig notat (kun synlig for deg)
Legg til notat

Abonner på tilsvarende stillinger

Vi sender deg stillinger som dette automatisk (basert på Yrke(r), Fagområde og Sted i annonsen. Du kan justere kriteriene.
Opprett nytt Lagret søk

Abonner på stillinger fra Oslo Kommune

Rekrutteringskalender

29JAN
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
30JAN
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
31JAN
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
01FEB
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
02FEB
4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Fakta om Oslo Kommune

Bransjen(e) til Oslo Kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Steder hvor Oslo Kommune har avdelinger

Akershus
Nes i Akershus
Oslo
Oslo

Yrker Oslo Kommune ansetter til

Estetiske fag, kunst- og musikk – Øvrig - Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, idéfag – Arkeolog Hotell- og reiselivsfag – Kokk – Øvrig - Hotell- og reiselivsfag Idrett, kroppsøving og friluftsliv – Øvrig - Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Informasjonsteknologi / informatikk – Dataingeniør – IT-konsulent – Løsningsansvarlig – Systemkonsulent – Teknisk Support IT / Helpdesk – Webredaktør Jus – Advokat – Advokatfullmektig – Førstekonsulent – Jurist – Øvrig - Jus Matematikk og naturfag – Geolog – Øvrig - Matematikk og naturfag Mediefag, bibliotekfag og journalistikk – Arkivar
– Bibliotekar – Redaktør – Øvrig - Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Medisin, odontologi, helse- og sosialfag – Barnevernspedagog – Ergoterapeut – Fysioterapaut – Helsefagarbeider – Helsesekretær – Helsesøster – Hjemmehjelp – Lege – Legesekretær – Logoped – Miljøarbeider – Miljøterapeut – Personlig assistent – Sosionom – Sykepleier – Tannhelsesekretær – Tannlege – Vernepleier – Øvrig - Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Pedagogiske fag – Barne- og ungdomsmedarbeider – Pedagog – Pedagogisk leder
– Spesialpedagog – Øvrig - Pedagogiske fag Samfunnsfag, statsvitenskap, psykologi – Psykolog – Øvrig - Samfunnsfag, psykologi Teknologi, ingeniørfag og arkitektur – Anleggsleder / Byggleder – Arkitekt / Sivilarkitekt – Avdelingsingeniør – Branningeniør – Driftsingeniør / Driftstekniker – Elektriker – Industrimekaniker – Ingeniør - Elektro – Ingeniør - Gassteknologi – Ingeniør - HMS – Ingeniør - Maskin / Mekanikk – Ingeniør - VVS – Ingeniør: VA – Instrumentingeniør – Landmåler / Kartograf – Montør / Vikler – Planlegger – Prosjektingeniør – Prosjektleder (teknologi / ingeniør) – Rørlegger – Sikkerhetsingeniør
– Sivilingeniør / Ingeniør – Smed – Snekker – Teknisk Sjef – Tømrer – Vaktmester / Driftstekniker – Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Undervisning, lærer- og lektorfag – Avdelingsleder – Barnehageassistent – Faglærer – Førskolelærer – Rektor – Studieinspektør (undervisningsinspektør, inspektør) – Øvrig - Lærer- og lektorutdanning Økonomi, marked og administrasjon – Account manager / Key Account manager – Administrasjonssekretær – Bestyrer / Styrer – Controller – Daglig leder / Administrerende direktør – Dokumentcontroller – Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider – Innkjøpsansvarlig / Innkjøpssjef – Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver – Konsul – Kundekonsulent / kunderådgiver
– Kundeservice / Servicemedarbeider – Manager – Markedsfører / Markedskoordinator – Ombud – Personalsjef / personalleder / HR-ansvarlig – Porteføljeforvalter / aksjeforvalter – Prosjektleder – Prosjektleder (økonomi / marked) – Prosjektmedarbeider – Prosjektøkonom – Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef – Regnskapskonsulent – Revisor / Statsautorisert Revisor – Saksbehandler – Sekretær / Managment Assistant – Sentralbord / Resepsjonsmedarbeider – Statistiker – Økonom – Økonomikonsulent – Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon Øvrige / andre fagretninger – Brannkonstabel – Instruktør – Konsulent – Sjåfør – Vekter – Øvrig - Øvrige / andre yrker