LUKK
Du må logge inn for å få tilgang til alle våre tjenester og eksklusivt innhold. Dette er gratis.

Tannlege/Tannpleier (Ref: 1433206227) St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av fem helseforetak i Helse Midt-Norge. Foretaket er organisert i 16 klinikker og en divisjon for psykisk helsevern. St. Olavs Hospital er lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag, men ivaretar også regionale og nasjonale oppgaver. Virksomheten er lokalisert flere steder i fylket med hovedtyngden i Trondheim. Det er ca. 8000 ansatte og et brutto budsjett på 7,3 milliarder kroner. Universitetssykehuset drives integrert med NTNU, og studenter, lærere og forskere er en naturlig del av pasientbehandlingen. Siste fase av Nytt universitetssykehus er under oppføring på Øya i Trondheim og fullføres i 2013-14. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no (Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere) Les mer om St. Olavs Hospital HF

Tannlege/Tannpleier (Ref: 1433206227)

Søknadsfrist : 01.10.2012

Jobbfakta

Tiltredelse Stillingstype Arbeidstid
Etter avtale Prosjekt / Engasjement, Heltid
Arbeidssted Fagområder Yrker
Trondheim Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lege Tannlege Tannpleier
Arbeidserfaring Utdanningsnivå Bransjer
Ingen krav oppgitt Mastergrad eller høyere Ikke oppgitt

Om stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen
Tannlege/Tannpleier - ”Forsøksordning med orale helsetjenester" - sykehusodontologi

Prosjekt fra Helse- og Omsorgsdepartementet ved St. Olavs Universitetssykehus, Avd. for kjeve- og Ansiktskirurgi om etablering av et ”tverrfaglig tilbud om
odontologisk behandling på sykehus”

Varighet fra høsten 2012 til 2017

Søknad skal rettes til:
Avd. for Kjeve- og Ansiktskirugi, St.Olavs Universitetssykehus i Trondheim
Søknadsfrist er 01.10.12

Diverse:
  • Stillingsbrøk: 100%
  • Engasjement
  • Antall stillinger: 1

Kontaktperson(er):
Avd.sjef. Prof. Dr.Dr.Dr Christoph Ziegler, tlf. 72576117, christoph.ziegler@stolav.no

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 7006 TRONDHEIMSøknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.10.2012
Rekrutteringskalender
02 APR
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Se alle stillingene her