Du må logge inn for å få tilgang til alle våre tjenester og eksklusivt innhold. Dette er gratis.

Avdelings-/overingeniør ved Institutt for kjemi – Universitetet i Tromsø

Avdelings-/overingeniør ved Institutt for kjemi

 
Søknadsfrist: 27.06.2013
Tiltredelse: Etter avtale
Antall stillinger: 1

Om stillingen

Jobbnorge ID: 94466

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi er det ledig en fast stilling som avdelings-/overingeniør.

Søknadsfrist: 27.6.2013
Søknader merkes: Ref. 2013/2288

Institutt for kjemi driver forskning og forskningsbasert undervisning med høy nasjonal og internasjonal kvalitet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i 5 forskningsgrupper; teoretisk kjemi, uorganisk- og materialkjemi, organisk kjemi, strukturkjemi og molekylære biosystemer. Instituttet er vertskap for 2 senter, Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (http://www.ctcc.no/), som er et senter for fremragende forskning (SFF) og Nasjonalt senter for strukturbiologi - NorStruct (http://uit.no/norstruct). NorStruct, som består av forsknings-gruppene i strukturkjemi og molekylære biosystemer, er lokalisert i Barents Biosenter i Forskningsparken i Tromsø.

Arbeidsvilkår: Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til felles drift av forsknings- og undervisningslaboratorier ved instituttet, med et spesielt ansvar for instituttets aktivitet i Forskningsparkens byggetrinn 3.

Stillingsinnehaveren vil i samarbeid med ansvarlige for laboratoriekursene ha oppgaver knyttet til tilrettelegging, forberedelse og etterarbeid for laboratorieundervisning. Stillingsinnehaveren vil videre ha overordnet teknisk ansvar for strukturkjemiske og biofysikalske laboratorier ved instituttets lokaler i Forskningsparken. Dette inkluderer vedlikehold av lager for laboratoriemateriell og kjemikalier, innkjøp og kontering, og ta del i prosesser for anskaffelse av nytt utstyr. Ansvar for drift og vedlikehold av rutineinstrumenter i forskningslaboratoriene i forskningsparken er tillagt stillingen. Avdelings-/overingeniøren kan ta del i forskningsprosjekter dersom kapasitet tillater det. Instituttet tilbyr forskere intern ved instituttet, som en service, strukturoppklaring av små kjemiske forbindelser ved hjelp av krystallografi. Oppgaver i forbindelse med denne servicen kan bli tillagt stillingsinnehaveren.

Vedkommende vil få rutinemessige oppgaver knyttet til HMS i forsknings- og undervisningslaboratorier (rutiner, risiko, avfall, registrering) og stoffkartotek for kjemikaler. Instituttet har utøvende ansvar for avhending av kjemisk avfall ved UiT, og stillingsinnehaveren vil bli tilordnet oppgaven som stedfortreder for fast fagperson ved avfallsmottaket. Det er utarbeidet egen instruks for stillingen. Arbeidsoppgaver kan endres dersom arbeidsforhold og organisasjonsmessige endringer gjør det nødvendig. Stillingen er underlagt instituttleder ved IK.

Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelor. Utdanningen bør omfatte grunnleggende trening i arbeid på laboratorium knyttet til kjemi eller biokjemi. Søkere med relevant praksis innen kjemisk/biokjemisk laboratoriearbeid, vil bli foretrukket. Erfaring eller utdannelse innen krystallografi anses som en fordel, men opplæring kan gis. Tilsvarende realkompetanse kan oppnås gjennom lang og særlig relevant praksis fra tilsvarende virksomhet. Erfaring i ledelse av eller ansvar for tilsvarende laboratorier vil bli vektlagt. Videreutdanning/tilleggsutdanning innen laboratoriearbeid vil bli vurdert positivt. Opplæring i vil be gitt.

Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide raskt og selvstendig, være fleksibel og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør. Særlig godt kvalifiserte søkere vil bli vurdert ansatt som overingeniør kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved kontorsjef Valentina B. Vollan, e-post: valentina.vollan@uit.no tlf: 77644080 eller konstituert instituttleder Bjørn Olav Brandsdal, e-post: bjorn-olav.brandsdal@uit.no tlf 77644057.

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema på denne siden.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
Adresse: 9037 TROMSØ


Web: www.uit.no

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen

Du kan lagre denne stillingen i en personlig liste
Lagre stillingen i liste

Notater

Du kan legge til et personlig notat (kun synlig for deg)
Legg til notat

Abonner på tilsvarende stillinger

Vi sender deg stillinger som dette automatisk (basert på Yrke(r), Fagområde og Sted i annonsen. Du kan justere kriteriene.
Opprett nytt Lagret søk

Abonner på stillinger fra Universitetet i Tromsø

Fakta om Universitetet i Tromsø

Bransjen(e) til Universitetet i Tromsø

Forskning og utvikling

Steder hvor Universitetet i Tromsø har avdelinger

Finnmark Alta
Hammerfest Nordland
Bodø Troms
Tromsø Bardu

Yrker Universitetet i Tromsø ansetter til

Estetiske fag, kunst- og musikk – Forsker innen estetiske fag – Øvrig - Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fiskeri-, husdyr- og landbruk – Forsker innen fiskeri- og landsbruksfag – Øvrig - Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Historie, religion, idéfag – Arkeolog – Øvrig - Historie, religion og idéfag Informasjonsteknologi / informatikk – Dataingeniør – Forsker innen informasjonsteknologiske fag – IT-ansvarlig / IT-sjef – Programmerer – Programvareutvikler / Softwareutvikler – Prosjektleder (IT) – Systemutvikler – Teknisk Support IT / Helpdesk – Webdesigner/Webutvikler – Øvrig - Informasjonsteknologi og informatikk Jus
– Dommer – Forsker innen juridiske fag – Førstekonsulent – Jurist Matematikk og naturfag – Biolog – Forsker innen matematikk- og naturfag – Geolog – Meteorolog – Øvrig - Matematikk og naturfag Mediefag, bibliotekfag og journalistikk – Arkivar – Bibliotekar – Forsker innen mediefag – Journalist – Produsent (film / TV) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag – Ergoterapeut – Forsker - medisinsk forskning – Fysioterapaut – Internship / praksisplass: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag
– Lege – Sykepleier – Øvrig - Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Pedagogiske fag – Forsker innen pedagogiske fag – Pedagog – Professor – Spesialpedagog – Øvrig - Pedagogiske fag Samfunnsfag, statsvitenskap, psykologi – Forsker innen samfunnsfag – Internship / praksisplass: Samfunnsfag, psykologi – Psykolog – Sosialantropolog – Sosiolog – Trainee - Samfunnsfag, psykologi – Øvrig - Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur – Forsker innen språkfag – Internship / praksisplass: Språk, litteratur – Lingvist / Språkviter
– Øvrig - Språk, litteratur Teknologi, ingeniørfag og arkitektur – Avdelingsingeniør – Forsker innen tekniske fag – Ingeniør - Elektro – Ingeniør - Gassteknologi – Maskinoffiser – Montør / Vikler – Sivilingeniør / Ingeniør – Skipsoffiser – Skipsoperatør – Tømrer – Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Undervisning, lærer- og lektorfag – Doktorgradstipendiat – Lektor – Rektor – Studiekonsulent – Universitetslektor – Øvrig - Lærer- og lektorutdanning Økonomi, marked og administrasjon
– Account manager / Key Account manager – Administrasjonssekretær – Daglig leder / Administrerende direktør – Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver – Konsul – Porteføljeforvalter / aksjeforvalter – Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef – Statistiker – Stenograf / Referent – Økonom – Økonomikonsulent – Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon Øvrige / andre fagretninger – Instruktør – Renholdsoperatør – Vert / Vertinne – Øvrig - Øvrige / andre yrker