Du må logge inn for å få tilgang til alle våre tjenester og eksklusivt innhold. Dette er gratis.

Overleger (Ref.nr: 1060405174) – Akershus Universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF er en av Norges største virksomheter med 6 300 årsverk. Sykehuset har i hht. loven fire oppgaver; pasientbehandling, forskning, undervisning og utdanning. Akershus universitetssykehus HF er et av de mest pasientfokuserte og driftseffektive sykehus i Norge.

Akershus universitetssykehus HF har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Overleger (Ref.nr: 1060405174)

 
Søknadsfrist: 12.09.2011
Tiltredelse: Etter avtale
Antall stillinger: 3
Stillingstype: Vikariat, Heltid
Arbeidssted Fagområder Yrker
Ikke oppgitt Ikke oppgitt
Arbeidserfaring Utdanningsnivå Bransjer
Ingen krav oppgitt Ingen krav oppgitt Ikke oppgitt

Om stillingen

Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi Ref.nr: 1060405174 Det er ledig to faste overlegestillinger Nr-id.nr 700429 på den andre blir Nr.i.nr oppgitt på et senere tidspunkt og overlege vikariat Nr-id.nr 7000666 i 1 år med mulighet for forlengelse. Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi er en av landets største spesialavdelinger innen gastrokirurgi. Avdelingen har 2 sengeområder med 28 senger hver. Det er også etablert en enhet for dagpasienter. Ahus har i tillegg en 24-timers observasjonsenhet, 73 senger i pasienthotellet og senger for ferdigbehandlede pasienter i Stensby sykehus og Ski sykehus. Driften ved Ski sykehus omfatter poliklinikk og dagkirurgi. De som ansettes ved avdelingen må være villige til å delta i virksomheten ved Ski sykehus på avtalt dagbasis. Avd. har stor elektiv virksomhet innen colorektal kirurgi, anoproktoogi, gallekirurgi og herniebehandling. Helseregionen er for tiden inne i en omfattende prosess med funksjonsfordeling, og kontinuering av virksomheten i hepato-pankreatisk kirurgi er uviss. Sykehuset har etablert Bekkensenteret som et tverrfaglig forum for vaskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer og flere av avd. leger har en fremtredende rolle der. Fra 1.juli skal Ahus være ett av to sentre i Helseregion Sør-Øst HF (vel halvparten av landets befolkning), som skal drive operativ behandling av cancer ventriculi. Avdelingen har en stor dagkirurgisk, poliklinisk og endoskopisk aktivitet.

Alle søkere må søke elektronisk. Det er en målsetting å ikke øke antall helsepersonell i hovedstadsområdet, derfor oppfordrer vi OUS- ansatte til å søke Kontaktperson(er): Kst. avdelingssjef Seyoum Weyessa, tlf. 90 09 36 05, seyeoum.weyessa@ahus.no For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 1478 LØRENSKOGSøknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre stillingen

Du kan lagre denne stillingen i en personlig liste
Lagre stillingen i liste

Notater

Du kan legge til et personlig notat (kun synlig for deg)
Legg til notat

Abonner på tilsvarende stillinger

Vi sender deg stillinger som dette automatisk (basert på Yrke(r), Fagområde og Sted i annonsen. Du kan justere kriteriene.
Opprett nytt Lagret søk

Abonner på stillinger fra Akershus Universitetssykehus

Rekrutteringskalender

30JAN
1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
31JAN
4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
01FEB
5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
02FEB
5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Fakta om Akershus Universitetssykehus

Bransjen(e) til Akershus Universitetssykehus

Helsesektor

Steder hvor Akershus Universitetssykehus har avdelinger

Akershus Ski Sørum
Lørenskog Skedsmo Nittedal
Ullensaker Nes i Akershus Oslo
Oslo Østfold Skiptvet

Yrker Akershus Universitetssykehus ansetter til

Estetiske fag, kunst- og musikk – Øvrig - Estetiske fag, kunst- og musikkfag Hotell- og reiselivsfag – Kjøkkenmedarbeider – Kjøkkensjef – Kokk – Øvrig - Hotell- og reiselivsfag Informasjonsteknologi / informatikk – IT-konsulent – Webadministrator / Webmaster – Øvrig - Informasjonsteknologi og informatikk Jus – Dommer – Førstekonsulent – Jurist – Politi / politibetjent Matematikk og naturfag – Bioingeniør – Biolog – Laborant Mediefag, bibliotekfag og journalistikk – Bibliotekar Medisin, odontologi, helse- og sosialfag – Anestesisykepleier – Audiograf
– Barnesykepleier – Barnevernspedagog – Ergoterapeut – Ernæringsfysiolog – Faglaborant – Familieterapaut – Farmasøyt – Forsker - medisinsk forskning – Fysioterapaut – Gynekolog – Helse- og treningsterapaut – Helsefagarbeider – Helsesekretær – Helsesøster – Jordmor – Kirurg – Klinisk ernæringsfysiolog – Kreftsykepleier – Lege – Medisinsk sekretær – Miljøarbeider – Miljøterapeut – Operasjonssykepleier – Patolog – Portør
– Psykiatrisk sykepleier – Radiograf – Radiolog – Sosionom – Sykepleier – Vernepleier – Øvrig - Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Pedagogiske fag – Barne- og ungdomsmedarbeider – Pedagog – Pedagogisk leder – Professor – Spesialpedagog – Øvrig - Pedagogiske fag Samfunnsfag, statsvitenskap, psykologi – Internship / praksisplass: Samfunnsfag, psykologi – Psykiater – Psykolog – Trainee - Samfunnsfag, psykologi – Øvrig - Samfunnsfag, psykologi Teknologi, ingeniørfag og arkitektur – Avdelingsingeniør – Byggingeniør – Driftsingeniør / Driftstekniker – Elektriker
– Ingeniør - Elektro – Ingeniør - Gassteknologi – Kvalitetsleder – Montør / Vikler – Servicetekniker – Sivilingeniør / Ingeniør – Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Undervisning, lærer- og lektorfag – Avdelingsleder – Barnehageassistent – Doktorgradstipendiat – Førskolelærer – Øvrig - Lærer- og lektorutdanning Økonomi, marked og administrasjon – Administrasjonssekretær – Analytiker – Autorisert regnskapsfører / Regnskapsfører – Bestyrer / Styrer – Controller – Informasjonskonsulent – Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider – Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver – Konsul – Kontormedarbeider – Kundeservice / Servicemedarbeider
– Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat – Lønn og personalmedarbeider – Personalsjef / personalleder / HR-ansvarlig – Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef – Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent – Saksbehandler – Sekretær / Managment Assistant – Sentralbord / Resepsjonsmedarbeider – Siviløkonom – Statistiker – Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon Øvrige / andre fagretninger – Forsker – Instruktør – Konsulent – Nattevakt – Parkeringsbetjent – Renholdsoperatør – Stipendiat – Vekter – Øvrig - Øvrige / andre yrker